Untitled Document
     
 
     
  marque  
Untitled Document
 
   
   
   
   
   
   
   
ปฏิทินงานโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
วัน เดือน ปี กิจกรรม
7 พฤษภาคม 2557
8.30 น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 1-2
13.00 น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป. 1-2
8 พฤษภาคม 2557
8.30 น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป. 3
13.00 น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป. 4
9 พฤษภาคม 2557
8.30 น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป. 5
13.00 น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป. 6
1-15 พฤษภาคม 2557
ชำระค่าบำรุงการศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MSEP/IEP/EP) ป.2-6
14 พฤษภาคม 2557
เปิดภาคเรียนที่ 1 /2557 ทุกระดับชั้น
   
   
   
 
     
   
 

  - ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูคณิตศาสตร์  ลงประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556     โดย Webmaster  
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูคณิตศาสตร์   ลงประกาศเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556     โดย Webmaster  
  - รับสมัครครูคณิตศาสตร์    ลงประกาศเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556     โดย Webmaster  

อัพเดทล่าสุด เมื่อ วัีนที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 09.35 น.  
 
 
Untitled Document
   -  หน้าแรก
   -  ประวัติความเป็นมา
   -  ข้อมูลทั่วไป
   -  นโยบายจัดการศึกษา
   -  โครงสร้างการบริหารงาน
   -  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
   -  บุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล
   -  บุคลากรฝ่ายบริหารวิชาการ
   -  บุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน
   -  บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   -  บุคลากรสายชั้นอนุบาล
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   -  บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   -  บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร
   -  บุคลากรกลุ่มสาระภาษาไทย
   -  บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา
   -  บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
   -  บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -  บุคลากรกลุ่มสาระศิลปะ
   -  บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
   -  บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   -  บุคลากรห้องเรียนพิเศษ MSEP , EP , IEP
   -  คณะกรรมการสถานศึกษา
   -  คณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียน
   -  คณะกรรมการเครือข่ายสายชั้นอนุบาล
   -  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ป.1
   -  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ป.2
   -  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ป.3
   -  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ป.4
   -  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ป.5
   -  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ป.6
   -  เจ้าหน้าที่แม่บ้านและนักการภารโรง
   -  คณะกรรมการสภานักเรียน
   -  ทำเนียบครูเกียรติยศ
   -  สพป.ศก. เขต 4
   -  สพป.ศก. เขต 1
   -  สพป.ศก. เขต 2
   -  สพป.ศก. เขต 3
   -  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   -  สำนักงาน ก.ค.ศ.
   -  กระทรวงศึกษาธิการ


คำสั่งราชการ
อนุบาลดำรงฯกับ รร.ในสังกัด สพป.ศก.4

จัดทำระบบเน็ตเวิร์ค-แม่ข่าย
ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหว้าเพื่อเตรียมประเมิืน
โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 และเอ็มวีประกอบ


ตัวแทน สพป.ศก.4
Imphomtu Speech

คลิปเพลงรางวัลของครู
 
Untitled Document
     
Untitled Document
หน้าแรก    ความเป็นมา    ข้อมูลทั่วไป    Facebook  ติดต่อเรา  
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์    150 หมู่ที่ 5 ถนนดำรงสถิต  ตำบลน้ำอ้อม   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ   33110 โทรศัพท์ 045-661467
E-mail : info@anubandamrong.com