Untitled Document
     
 
     
Untitled Document
   
   
   
   
  
 
 
Untitled Document
   -  หน้าแรก
   -  ประวัติความเป็นมา
   -  ข้อมูลทั่วไป
   -  นโยบายจัดการศึกษา
   -  โครงสร้างการบริหารงาน
   -  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   -  คณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียน
   -  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
   -  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
   -  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
   -  บุคลากรกลุ่มงานบริหารวิชาการ
   -  บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
   -  บุคลากรกลุ่มงานงบประมาณและแผนงาน
   -  บุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป
   -  บุคลากรสายชั้นอนุบาล
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   -  บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   -  บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   -  บุคลากรกลุ่มสาระภาษาไทย
   -  บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา
   -  บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
   -  บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -  บุคลากรกลุ่มสาระศิลปะ
   -  บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
   -  บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   -  โครงการดำรงมงกุฏเพชร
   -  สพป.ศก. เขต 4
   -  สพป.ศก. เขต 1
   -  สพป.ศก. เขต 2
   -  สพป.ศก. เขต 3
   -  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   -  สำนักงาน ก.ค.ศ.
   -  กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลิ๊กดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊กดูรายละเอียดทั้งหมด
Untitled Document
     
Untitled Document
หน้าแรก    ความเป็นมา    ข้อมูลทั่วไป    Facebook  ติดต่อเรา  
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์    150 หมู่ที่ 5 ถนนดำรงสถิต  ตำบลน้ำอ้อม   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ   33110 โทรศัพท์ 045-661467
E-mail : info@anubandamrong.com