Untitled Document
     
 
     
Untitled Document
   
   
    
 
 
 
 
Untitled Document
   -  หน้าแรก
   -  ประวัติความเป็นมา
   -  ข้อมูลทั่วไป
   -  นโยบายจัดการศึกษา
   -  โครงสร้างการบริหารงาน
   -  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
   -  บุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล
   -  บุคลากรฝ่ายบริหารวิชาการ
   -  บุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน
   -  บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   -  บุคลากรสายชั้นอนุบาล
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   -  บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   -  บุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   -  บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร
   -  บุคลากรกลุ่มสาระภาษาไทย
   -  บุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา
   -  บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
   -  บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -  บุคลากรกลุ่มสาระศิลปะ
   -  บุคลากรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
   -  บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   -  บุคลากรห้องเรียนพิเศษ MSEP , EP , IEP
   -  คณะกรรมการสถานศึกษา
   -  คณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียน
   -  คณะกรรมการเครือข่ายสายชั้นอนุบาล
   -  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ป.1
   -  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ป.2
   -  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ป.3
   -  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ป.4
   -  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ป.5
   -  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ป.6
   -  เจ้าหน้าที่แม่บ้านและนักการภารโรง
   -  คณะกรรมการสภานักเรียน
   -  ทำเนียบครูเกียรติยศ
   -  สพป.ศก. เขต 4
   -  สพป.ศก. เขต 1
   -  สพป.ศก. เขต 2
   -  สพป.ศก. เขต 3
   -  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   -  สำนักงาน ก.ค.ศ.
   -  กระทรวงศึกษาธิการ
 


คำสั่งราชการ
อนุบาลดำรงฯกับ รร.ในสังกัด สพป.ศก.4

จัดทำระบบเน็ตเวิร์ค-แม่ข่าย
ให้กับโรงเรียนบ้านหนองหว้าเพื่อเตรียมประเมิืน
โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 และเอ็มวีประกอบ


ตัวแทน สพป.ศก.4
Imphomtu Speech

คลิปเพลงรางวัลของครู
 
 
Untitled Document
     
Untitled Document
หน้าแรก    ความเป็นมา    ข้อมูลทั่วไป    Facebook  ติดต่อเรา  
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์    150 หมู่ที่ 5 ถนนดำรงสถิต  ตำบลน้ำอ้อม   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ   33110 โทรศัพท์ 045-661467
E-mail : info@anubandamrong.com